Poraterra

Psychologické poradenství a diagnostika

Na těchto stránkách naleznete informace o nabízených službách, jejich cenách a možnosti objednání.

Základní informace

První konzultace a Platby

Průběh a pravidla

Průběh a četnost setkání

Poradenství on-line

Audio, Video, Text

Praktické poradenství
Silné a slabé stránky

„Člověk, jenž jako fyzická bytost se stále obrací mimo sebe a myslí si, že jeho štěstí leží mimo něj, nakonec svoji pozornost obrací do svého nitra a zjišťuje, že zdroj štěstí nosí v srdci.“

Søren Kierkegaard