Poraterra

Průběh a pravidla

Podrobnější a praktické informace, které souvisí s jednotlivými setkáními. 

Délka setkání

V závislosti na službě

Informovaný souhlas

Podrobnosti o službě

Zakázka

Očekávání a cíle

Platba

Převod, karta, hotovost

Délka setkání se liší v závislosti na poskytované službě. Každá služba má v jejím popisu standardní délku uvedenou. Po předchozí domluvě je možné čas prodloužit, pokud je to s ohledem na diskutované téma. Prodloužená doba může také vyhovovat při dojíždění z větší dálky. 

Před započetím prvního setkání dostanete k podepsání informovaný souhlas o poskytnutí psychologické služby. Ten vymezuje rozsah a obsah poskytované služby a domluvený způsob platby za jednotlivá setkání. Jeho znění se liší s ohledem na poskytovanou službu a jeho plné znění Vám bude zasláno na mail před prvním setkáním.

Pokud to bude možné, prosím, abych v případě zamýšlené absence na již domluveném setkání, od Vás měl zprávu nejpozději 48 hodin před jeho konáním. 

Součástí informovaného souhlasu je nepovinná část: „Očekávaný prospěch a důsledky vyplývající z poskytnutí poradenské služby“. V ní máte možnost popsat témata a okruhy, se kterými do poradenství vstupujete a jaké změna očekáváte. Pro společnou práci může tato část sloužit jako střelka kompasu, která bude udávat směr.

Informace o cenách a způsobu plateb za služby naleznete na stránce Ceník.