Poraterra

Poradenství online

Několik informací k poskytování poradenství v prostředí internetu. 

Skype

Hlas a video

Chat

Text

Poradenskou činnost lze realizovat i online prostřednictvím platformy Skype. Tuto formu je možné využít také k jednorázové konzultaci zaměřené na nasměrování, nebo doporučení dalšího postupu.

Zastávám názor, že ne každé téma je vhodné (a z hlediska procesu žádoucí) absolvovat online. Za předpokladu, že by se měla setkání primárně odehrávat přes Skype, doporučuji alespoň první bezplatnou schůzku realizovat osobně.

U nabízených služeb je vždy poznámka, jestli je vhodné jejich absolvování v režimu online.

K zamyšlení se nad vhodností míry všeobecné propagace využívání multimediálních technologií k setkávání se a terapeutickému působení doporučuji k přečtení následující článek.

V online režimu aktuálně neposkytuji krizovou intervenci.