Poraterra

Ústavní ochranná léčba

Očekáváte nařízení, nebo máte již nařízený výkon Ústavního ochranného léčení? Využijte našeho poradenství.

Sebekázeň, Disciplína
90%
Řešení sociálních záležitostí
75%
Zjišťování informací
60%

Ochrannou léčbu ukládají soudy v trestním řízení, pokud byl vykonán trestný čin pod vlivem psychické poruchy; ve stavu snížené příčetnosti; nebo pachateli, který zneužívá návykovou látku a spáchal trestný čin pod jejím vlivem (nebo v
souvislosti s jejím zneužíváním). Zásadní je v tomto procesu posouzení míry nebezpečnosti pachatele pro společnost.

Nabízím konzultace zaměřené na výkon ústavního ochranného léčení v jakékoliv jeho fázi. Poradenství je vhodné pro lidi, u kterých se o nařízení léčbě uvažuje, již bylo nařízeno, nebo jsou ve fázi jeho výkonu. Konzultace jsou také vhodné pro rodinné příslušníky odsouzených. Základní poradenství nabízím zdarma. Rozšířené poradenství a jeho cena je vždy předmětem individuální dohody. Toto poradenství je vhodné absolvovat v režimu online. Základní informace o léčbách je možné nalézt ve článku, který pojednává o jeho obecných rovinách a podrobněji o jeho výkonu.

Ústavní ochranné léčení