Poraterra

Články

Zde naleznete odkazy na publikované články

Pro sledování aktuálně publikovaných článků se můžete přihlásit k jejich odběru zde.

Text přibližuje čtenáři způsob práce se sny v rámci daseinsanalýzy, jakožto jednoho z vybraných psychoterapeutických přístupů.

Článek je krátkou úvahou nad současnou situací na českých silnicích. Věnuje se psychologickým aspektům nároků kladených na řidiče; možnými příčinami agresivního chování a způsobům, jak je možné pokusit se jim efektivně vzdorovat.

Letecká doprava se postupem času stala dostupnou skoro každému. S rostoucím počtem cestujících se zvyšuje i počet těch, kteří mají z létání chorobný strach. Zásadním je hledání ucelené metodiky, která by se zabývala možnostmi jeho zvládání.

Přístupy ke snům a jejich obsahům prochází neustálým vývojem. V historickém kontextu západní společnosti se s nimi zachází různě a postupně získávají své právoplatné místo v terapeutické práci.Článek popisuje důležité změny v jejich vnímání.

Konflikty. Některé zvládáme lépe, některé hůř. Někdy se můžeme dostávat do opakujících se situací, které vedou k podobným, pro nás nepříjemným výsledkům. Jednou z teorií, která zkoumá původ, zdroje a smysl konfliktů, je transakční analýza.

Druhá část dvoudílného článku se věnuje problematickým okruhům ve výkonu ústavního ochranného léčení. Dále se pokouší vysvětlit, případně vyvracet některé z domněnek, které jsou s jejím výkonem spojené. 

Ústavní ochranné léčení je ochranným opatřením, které soud ukládá pachateli po spáchání trestných činů pod vlivem psychického onemocnění a/nebo pokud byl čin spáchán pod vlivem návykové látky. Okolo těchto léčeb panuje neustále řada mýtů.

Období covidu a následná povinnost dodržovat karanténní opatření vedlo k rychlejšímu přesunu služeb do online prostoru. Urychlení tohoto trendu platí i pro psychoterapii a poradenství. To přináší nové výzvy nejen pro pacienty, ale i terapeuty.

Postery

Zde naleznete odkazy na publikované postery

1.10.2022 - Závislost ve vztahu & Vztah v závislosti

Zpřístupněn poster ze Sympozia Hlavolam 2022, konaného v Psychiatrické nemocni Kosmonosy

K nahlédnutí zde.

3.10.2019 - Cesta ochrannou léčbou ústavní

Zpřístupněn poster ze Sympozia Hlavolam 2019, konaného v Psychiatrické nemocni Kosmonosy

K nahlédnutí zde.