Poraterra

Myšlení - IQ - Osobnost

„Mám pocit, že jsem udělal, co jsem mohl. Samozřejmě že mohlo být vykonáno více a mohlo to být vykonáno lépe, ale nikoli na základě mých schopností.“ C.G.Jung

Ne vždy je nutné, nebo možné absolvovat komplexní analýzu všech našich schopností. Na druhou stranu výběrová řízení některých personalistů, personálních agentur, nebo také zaměstnavatelů vnímám občas na hraně jak z hlediska etického, tak lidského. Jsem oprávněn k používání psychodiagnostických metod zaměřených na analýzu buď komplexních, nebo dílčí schopností klienta. Společně se můžeme zaměřit na konkrétní, nebo celkový rozbor vašich silných a slabších stránek. 

Vhodné když

 • Zajímám se o svůj intelekt, osobnost a způsob myšlení
 • Chci znát svoje silné a slabé stránky
 •  Přemýšlím o směrování v dalším seberozvoji
 • Chci pochopit svoje fungování v rámci vztahování se ke svému okolí (v práci, mezi přáteli, s blízkými)
 • Chci se naučit snížit zakoušení opakujících se neúspěchů  

Nevhodné když

 • Považuji výši svého IQ za hlavní ukazatel úspěšnosti
 • Nerad vyplňuji psychologické testy / nechováním k nim důvěru
 • Nejsem ochoten diskutovat o svých schopnostech, které považuji za nezpochybnitelné
 • Chci výsledky použít jako protiargument k závěru jiného posuzování
 • Potřebuji psychologické vyšetření pro svého lékaře 

Praktické informace

 • Délka a počet setkání se odvíjí od konkrétní zakázky a použitých diagnostických metod
 • Pro podrobnější informace mě kontaktujte
 • Možnost platby:
  • kartou
  • bankovním převodem
  • v hotovosti
 • Místo: Praha
 • Vybrané části je možné absolvovat také Online