Poraterra

O mně

V následujících řádcích najdete krátce popsáno jakým vzděláním, výcviky a profesními zkušenostmi jsem dosud prošel.

Vzdělání

Studium jednooborové psychologie jsem absolvoval na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem také dokončil psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro práci ve zdravotnictví, vedený v daseinsanalytickém směru. Dále mám ukončený výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů u
Mgr. Lukáše Králíčka a kurz Psychoterapeutické intervence u psychóz.

Absolvoval jsem psychodiagnostické kurzy ukončené vydáním certifikátu Ministerstva zdravotnictví – OPD-2, ROR, MMPI-2, WAIS-III.

V rámci celoživotního vzdělávání se mimo jiné aktivně účastním přednášek ČSL JEP, lékařských seminářů v PN Kosmonosy a Československých psychofarmakologických konferencí. Jsem také členem Asociace klinických psychologů.

profesní zkušenosti
Před dokončením studií jsem byl zaměstnán ve společnosti Heaven Labs. s.r.o., kde se moje role postupně vyprofilovala do pozice firemního psychologa (hlavní obsah spočíval v přijímání nových zaměstnanců a mediátorské činnosti zaměřené na komunikaci mezi zaměstnanci a vedením). Zabýval jsem se také vlivem stravování na lidskou psychiku. Po ukončení studií jsem nastoupil do předatestační přípravy v PN Kosmonosy na oddělení ústavních ochranných léčeb A16 – muži, na kterém dosud jsem. Od ledna 2023 v tomto zařízení působím na pozici zástupce vedoucího psychologa. V letech 2018 – 2022 jsem působil v pražské psychiatrické ambulanci
Clinterap s.r.o., kde jsem poskytoval individuální psychoterapii a vedl terapeutické skupiny.
Sebezkušenost a zájmy

Ve své terapeutické praxi se zaměřuji zejména na otázku Smyslu a Vztahu. Důležitou složkou je pro mě také psychosomatická koncepce v širším pojetí. Psychoterapeutické vzdělání mám ukončené v Daseinsanalytickém směru, který určuje i základní způsob mé poradenské práce. Trefně a podrobně popsal Daseinsanalytický přístup Michal Slaninka, Ph.D. v tomto článku.    

Aktivně se zajímám o možnosti propojení psychologických prostředků a civilního letectví. V minulosti jsem se podílel na tvorbě programů pro zvládání strachu z létání.

Velkou oblastí mého zájmu je transpersonální psychologie prof. Grofa. Absolvoval jsem několik setkání zaměřených na praktický nácvik holotropního dýchání vedených MUDr. Kmuníčkovou, původní žačkou profesora Grofa.

Sny a změněné stavy vědomí všeobecně jsou další oblastní mého velkého zájmu.