Poraterra

Sympozium Hlavolam 2022
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

 
 
Odkazy:
 
BERNE, Eric. Transakční analýza v psychoterapii: klasická příručka k jejím základům. Brno: Emitos, 2012. ISBN 978-80-87171-33-2.
BERNE, Eric. Co řeknete, až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů. Přeložil Iva MACHOVÁ, přeložil Josef GRUMLÍK. Praha: Portál, 2013. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-262-0486-2.
LISTER-FORD, Christine. Transakční analýza v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál, 2006. Spektrum (Portál). ISBN 80-7367-085-2.

 

Článek autora, který se podrobněji zabývá Transakční analýzou. 

poster

Závislost ve vztahu & Vztah v závislosti

Mgr. Miloš Krč

Předkládaný poster se zabývá dvěma fenomény lidského bytí – vztahem a závislostí. Vztah je pojímán jako jeden ze základních prvků interakce s různou emoční intenzitou a blízkostí. Na závislost je pohlíženo jako na krizi Smyslu, která má za následek snahu zacelit svou neúplnost záplatou v podobě upnutí se k návykovým látkám, a/nebo maladaptivní formě vztahování se k okolí. Samostatný okruh je věnován otázce závislosti a partnerským vztahům. Další část posteru pojednává o jednom z možných východisek definovaných transakční analýzou, která popisem a zvědomováním jednotlivých egostavů a z nich plynoucích způsobů komunikace může pomoct v přerušení bludného kruhu opakovaného sebezraňovaní v utváření vztahů se svým okolím.​